Missie en visie


 

Ik bied hulp bij de administratie voor ondernemers die door onwetendheid of onjuiste begeleiding in administratieve problemen komen of zijn geraakt.
Na enige tijd te hebben gezien dat ondernemers (voornamelijk zzp’ers) in deze tijd vaak onnodig in de schuldsanering belanden, vaak door onwetendheid, niet juist begeleid worden, te laat aan de bel trekken bij instanties, gaf dit mij de reden om in september 2012 Rita’s administratie op te richten.

Mijn missie is zorgen dat ondernemers (zzp’ers) onnodig in een faillissement terecht komen.

Door workshops te geven hoe ze hun cijfers moeten zien, waar ze op moeten letten als ze bij een administratiekantoor hun boekhouding brengen, welke eisen een ondernemer mag stellen aan hun administratiekantoor, welke verantwoording de ondernemer zelf moet dragen. Ook kijken we naar de privé omstandigheden van de ondernemer, om een duidelijk beeld en het juiste advies te geven.